Skip to content
Wet DBA
Meer zekerheid met een modelovereenkomst

Wet DBA: preken voor eigen parochie

95 Procent van de zzp-ers is nog niet DBA proof, zo riep uitzendbureau Randstad eerder deze week. Om vervolgens enorm veel gratis publiciteit voor hun eigen diensten te krijgen. Slimme actie, maar domme marketing natuurlijk. Er zijn zzp-ers die geen ondernemer zijn, maar ook genoeg echte ondernemers. Het verhaal van Randstad over de Wet DBA zit vol met aannames en klopt niet.

Wet DBA

De wet DBA is vanaf 1 mei van kracht. Veel discussie was er vooraf al en niet ten onrechte. Er wordt een nauwelijks bestaand probleem mee aangepakt. Er zijn zeker schijnzelfstandigen, maar gelukkig ook veel echte ondernemers zonder personeel. De belastingdienst slaagt er niet in om te handhaven en zo ontstond deze symboolwetgeving. Lastig voor echte zelfstandig professionals, lastig voor inhurende bedrijven en het zorgt voor meer administratieve lasten en kosten.

Praktijk

Hoe zit het nu in de praktijk? Als ondernemer kun je gebruik maken van flexibele arbeidskrachten. Of het nu gaat om medewerkers in de uitvoering of om een interim directeur. Allemaal zijn ze flexibel in te huren. Zowel de flexibele arbeidskracht als de inhurende ondernemer hebben daarbij een taak om een correct contract op te stellen.

Het gaat erom om geen dienstbetrekking te laten ontstaan uit de wet. Die is er wanneer er sprake is van Gezag, persoonlijke Arbeid en Loon. Als één van die componenten ontbreekt is er geen sprake van een dienstbetrekking en dus geen verplichting tot inhouding van premies en belastingen. Daar is de zelfstandig ondernemer dan verantwoordelijk voor.

Modelcontract

Geadviseerd wordt om te werken met een zogenaamd modelcontract dat getoetst is door de Belastingdienst. Dat is overigens niet verplicht. Er is ook geen noodzaak want goedgekeurd of niet, de Belastingdienst kan tot 5 jaar achteraf controleren en alsnog een dienstbetrekking aantonen, wanneer de werkelijke arbeidssituatie afwijkt van hetgeen in het contract staat, met alle gevolgen van dien.

Zekerheid

Enige zekerheid is er wel, wanneer gebruik gemaakt wordt van de ‘gele teksten’ uit de modelcontracten die de Belastingdienst op haar website heeft gepubliceerd. Door die op te nemen in de overeenkomst tussen inlener en flexibele arbeidskracht kan zelfstandigheid worden aangetoond. Voorwaarde is dat de feitelijke situatie overeenkomt met het contract en er geen bepalingen zijn opgenomen die strijdig zijn met de gele tekstblokken. Overleg met de Belastingdienst heeft ons dit bevestigd.

Eigen parochie

Talloze partijen als uitzendbureaus, intermediairs, Uniforce en dergelijke zijn als aasgieren op deze ontwikkeling gedoken. Voor eigen parochie preken zij als ze alternatieven aanbieden. Pas daar als inhurende partij voor op. Deze alternatieven werken slechts kostenverhogend en bieden lang niet altijd zekerheid.

Advies

Wat kun je als bedrijf of ondernemer nu het beste doen? Onderzoek allereerst goed met wie je zaken doet en of hij een echte ondernemer is. Neem dan voor advies contact op met een bedrijfsadviseur of jurist. Wij beantwoorden uw vragen en kunnen u bijstaan bij het opstellen van de juiste modelovereenkomst.

Onder het genot van een kop koffie praten wij u graag bij!

Back To Top