Skip to content

Verbinden om kennis te delen (Bollenstreek INTO business)

Dennis van der Voort en Hans van Schie dagen ondernemers uit!

BIB-winter2015_DennisBrug slaan tussen ondernemers

Samenwerken om kennis te delen met ondernemers. Dat is de rode draad die registeraccountant Hans van Schie en bedrijfsadviseur Dennis van der Voort met elkaar verbindt. Het beste uit ondernemers en bedrijven halen, daar gaat het de mannen namelijk om. En dat doen ze met ongelooflijk veel enthousiasme. “Juist voor MKB ondernemers kunnen wij een klankbord zijn om de bedrijfsvoering te versterken.”

Voor de juiste kennis voor iedere ondernemer hebben de heren een brede advieskring aan specialisten in de regio. Dat zijn notarissen, juristen, verzekeraars of banken. Zelf brengen zij expertise mee op het gebied van accountancy en bedrijfsadvies. Hans van Schie is partner bij CROP registeraccountants in Hoofddorp. “Cijfers vormen de basis van mijn vak. Als accountant ben je vaak bezig met achteruitkijken om cijfers te verwerken, zoals in jaarrekeningen. Ik vind het echter juist de uitdaging om op basis van die cijfers vooruit te kijken met de ondernemers. Je kunt trends signaleren en kijken naar verbeterpunten.”

Dat meedenken met de ondernemer is Dennis van der Voort ook op het lijf geschreven. “Ik ben negen jaar geleden voor mijzelf begonnen met Silver Fern Interim Management & Bedrijfsadvies. Als interim manager spring ik in als directeuren of managers wegvallen. Het gaat om het letterlijk waarnemen van een plek, maar je bent ook bezig met wat er om je heen gebeurt in het bedrijf. Dat sluit aan op mijn bedrijfsadviespraktijk. Samen met een bedrijf kijk je naar de bedrijfsvoering en hoe dit handiger ingericht kan worden. Wat is je visie en waar wil je naartoe? Zowel Hans als ik kijken met de ondernemer naar de mogelijkheden voor een bedrijf, maar ik bespreek juist alles wat een accountant niet bespreekt.”

Samenwerken voor klankbord

Precies in die aanvullende mogelijkheden, vonden de gedreven netwerkers elkaar in 2014. Hans werd uitgenodigd bij de radio van Bollenstreek Omroep, waar Dennis tweewekelijks een zakelijk programma verzorgt. Er bleek een enorme klik tussen de mannen. “We bleken dezelfde ideeën te hebben”, geeft Hans glimlachend aan. “Samenwerken is voor ons echt het sleutelwoord. Wij willen de juiste mensen met elkaar verbinden om kennis te delen. Dat betekent dat we de specialisten inzetten waar de ondernemer advies voor nodig heeft.” Dennis vult vloeiend aan: “Juist in het MKB hebben veel DGA’s geen klankbord of horen ze weinig kritische geluiden. Met ons kunnen zij sparren. Wij zeggen waar het op staat en wat het bedrijf nodig heeft. Als het gaat om zaken als een fusie of ontslag, heeft een ondernemer vaak moeite met het nemen van de beste beslissing. Daar spelen vaak emoties bij, die je ook moet managen. Het bedrijfsbelang staat voorop. Wij zullen dat advies geven wat het bedrijf vooruit helpt.”

“Samenwerken is het sleutelwoord”

Kennis delen

De bevlogen samenwerking tussen de zakenmannen leidde al snel tot meer plannen om ondernemers in de Bollenstreek en Haarlemmermeer bij te staan met een breed scala aan kennis. “Wij hebben het Kennisseminar in het leven geroepen, met als doel een goed inhoudelijk seminar te verzorgen waar volop kennis wordt gedeeld”, legt Dennis uit. “We hebben dit nu twee keer georganiseerd. Aan de hand van een thema als ‘fusie en overname’ vertellen wij meer over onze expertise. We willen ondernemers bijpraten en prikkelen. Maar natuurlijk hoort bij kennis delen ook juist andere deskundigen uitnodigen, zoals een overnamespecialist van een bank. Om het lokale karakter te onderstrepen, nodigen we natuurlijk ondernemers uit de regio uit.” “Onze kracht is dat we weten wat we doen”, vervolgt Hans. “Er zijn meer goede accountants of adviseurs, maar onze meerwaarde ligt in het verbinden en de betrokkenheid. Wij brengen de mensen mee waar bedrijven mee verder komen. Wij slaan een brug tussen ondernemers.”

Ga de uitdaging aan

Van elkaars enthousiasme en krachten gebruikmaken. Dat zegt veel over hoe het tweetal erin staat. “We zijn vol vertrouwen over onze samenwerking”, duidt Dennis. “Voorop staat dat wij dat doen vanuit een bepaalde visie over de markt.” En juist met die visie, kunnen deze adviseurs ondernemers verder op weg helpen. Zit je als ondernemer verlegen om een sparringpartner? Heb je nergens een goed klankbord? Worstel je met cijfers of het scherp maken van je plannen? Kan je je ideeën over de toekomst niet goed in een businessplan krijgen? Hans en Dennis zijn de businesspartners om je bedrijf vooruit te helpen met de juiste strategieën. “Met een goede accountant en bedrijfsadviseur heb je de garantie dat je de adviezen en support krijgt om je bedrijf verder op weg te helpen”.

 

Bekijk de hele publicatie online

 

 

Dennis van der Voort | Silver Fern; Interim Management & Bedrijfsadvies
Lisserdijk 241 | 2165 AA Lisserbroek | 06-52351880 | dennis@silverfern.nl | silverfern.nl
Hans van Schie | CROP registeraccountants
Opaallaan 1208 | 2132 LN Hoofddorp | 023-5626248 | hvanschie@crop.nl | www.crop.nl

 

 

Publicatie: Bollenstreek INTO Business | Winter 2015

Tekst Jolanda van Schie | Fotografie Michel ter Wolbeek

 

Back To Top