Skip to content
gegevensbescherming

Goed Opdrachtgeverschap: vertrouwen, waardering en correcte afsluiting

Onlangs verscheen het onderzoeksrapport “Goed Opdrachtgeverschap” van Prof.Dr. Arjan van den Born en Hugo-Jan Ruts. Zij onderzochten de duurzame en waardevolle samenwerkingsrelaties tussen interim-professionals en inhurende organisaties. Het rapport geeft een uitstekend beeld van de samenwerking tussen interim-professionals en opdrachtgevers. Van alle kanten wordt de onderlinge relatie belicht en komen de verbeterpunten en uitdagingen in beeld. Ik heb het rapport met veel belangstelling gelezen en vervolgens eens gereflecteerd in hoeverre de conclusies aansluiten bij de praktijk. Er is veel herkenning, vooral daar waar het gaat om het uitnutten van de kwaliteiten van de interimmer, de samenwerking met de opdrachtgever en het punt van erkenning & waardering waar ook een interimmer naar zoekt.

Vertrouwen

In het rapport mis ik echter een belangrijk onderwerp en dat is vertrouwen. Het onderzoek wijst weliswaar uit dat een betrouwbare opdrachtgever belangrijk is, maar dat is niet hetzelfde als onderling vertrouwen. Een betrouwbare opdrachtgever en een fijn werkklimaat zijn uiteraard essentieel, zoals het onderzoek 17 essentiële thema’s aanduidt. In elke samenwerking of zakelijke overeenkomst is onderling vertrouwen een kernwaarde. Je kunt nog zoveel afspraken goed maken, zorgen voor juiste on-boarding en alle randvoorwaarden invullen, als het vertrouwen er onderling onvoldoende is, dan is de succesfactor vrijwel nihil. Zeker als het spannend wordt in een opdracht of de interimmer heel scherp neerzet waar de verbetering nodig is, ook bij de opdrachtgever zelf, dan vind niet elke opdrachtgever dat prettig. Terwijl hier juist de meerwaarde blijkt. Blijf die interim manager vertrouwen! Je wordt er beter van.

Waardering

Het lijkt een logisch gegeven en dat is het in de praktijk ook vaak, maar in veel interimopdrachten is de opdrachtgever onderdeel van de problematiek. Als interimmer probeer je de organisatie, maar vooral ook je opdrachtgever beter te maken en vooruit te helpen. Die moeten daar dan wel voor open staan. Een opdrachtgever die de kwaliteiten van de interimmer ten volle uitnut, haalt betere resultaten dan de opdrachtgever die vasthoudt aan zijn eigen mening en niet open staat voor adviezen en oplossingen van de door hem ingehuurde interimmer.

Het openstaan voor adviezen en oplossingen levert ook waardering op voor de interimmer. Dat is namelijk ook één van de conclusies uit het onderzoek. Interimmers zoeken waardering en erkenning. Uiteindelijk is dat ook waarom ze ingehuurd worden, om toegevoegde waarde te bieden en meestal doen ze dat ook.

Correcte afsluiting

Tenslotte haal ik het punt van correcte afsluiting uit het onderzoek. Daar schort het volgens de respondenten nogal aan. Een herkenbaar punt. Zorgvuldige overdracht van werkzaamheden en resultaten is onlosmakelijk verbonden met de rol van de interimmer. Geef hem dan ook de gelegenheid om deze overdracht goed te doen. Lees zijn overdrachtsdocument goed door, ga er met hem over in gesprek en stel vragen. Het is de nalatenschap van een opdracht, waar je als inlenende organisatie enorm je voordeel mee kunt doen. Schroom ook niet om na afronding nog eens contact te zoeken met vragen. Die nazorg hoort erbij.

Bij die correcte opdrachtafsluiting hoort ook een evaluatie. Het onderzoek geeft aan dat interimmers graag net zo behandeld willen worden als vaste medewerkers, dus ga regelmatig met ze in gesprek over de voortgang. Hoewel het niet altijd in het contract staat, is een correcte evaluatie essentieel. Daar heeft de interimmer recht op, maar dat niet alleen, het zorgt er ook voor dat de opdrachtgever een opdracht zorgvuldig kan afsluiten.De beste manier is om die evaluatie direct aan het eind van de opdracht te doen. Dan is de ervaring nog vers! Op dat punt is er inderdaad nog veel te verbeteren, zo is mijn praktijkwaarneming.

Kortom, het onderzoek “Goed opdrachtgeverschap” is wat mij betreft leesvoer voor elke opdrachtgever. Extra aandacht is nodig voor vertrouwen van de opdrachtgever in zijn interim-professional, waardering voor zijn bijdragen en een correcte opdrachtevaluatie.

Back To Top